Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ 

 

Реален свят

База данни

Тип обект

Релация  /таблица/

Свойство

Атрибут, колони на таблицата, полета

Конкретен обект

Кортеж, един ред от таблицата със съответни стойности на атрибутите

Връзка между два обекта

Ключови атрибути в таблиците, които косвено изразяват връзката

 

Базите данни се изграждат като съвкупност от таблици, наричани често релации. Проектират се всички таблици, необходими за съхраняване на наличните данни и за изпълнение на потребителските изисквания.

 

Всяка таблица описва един типов обект чрез неговите атрибути (полета). Тя се представя  чрез името на релацията (типа обект), първичния ключ и атрибутите. При това първичният ключ е подчертан и се огражда заедно с атрибутите в скоби.