Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ 

Релационен модел на база данни

Много е важно  да стане ясно по-какъв начин релационния модел на данни се явява модел от реалния свят.

 

Фундаменталното допускане при моделиране на обектите и връзките между тях е, че светът може да бъде разглеждан като конструкция от три типа компоненти - типове /класове/ обекти, атрибути на тези обекти и връзки между обектите.

 

 

 

 Релационен модел на база данни

 

  

 Компоненти на релационния модел

 

        Обект ( отношение. релация) в релационния модел

Нещо, което може да съществува самостоятелно и за което потребителят  може да пожелае да поддържа данни. Типът обект е абстрактно понятие, на което съответстват конкретни реализации в реалния свят.

 

Примери:  книга, читател, служител, поръчка, академичен курс и др.

 

 

        Връзка в релационния модел

Описва взаимодействието между отделните типове обекти. Не е задължително всички обекти да имат връзки помежду си. Наименува се по подходящ начин.

 

Връзка в релационния модел

     

                 Типове връзки в релационния модел

Типове връзки в релационния модел

     

  •                        Връзка 1:1на всеки елемент от първото множество отговаря един елемент от второто множество ( и в двете посоки).

    

Клиентът има име, ЕГН и други основни данни.

Същият клиент има адрес, телефон и други персонални данни.

 

  •                        Връзка 1:Nна всеки елемент от първото множество отговарят N елемента от второто множество и на всеки елемент от второто множество - само един елемент от първото множество.

Връзка 1:N

   

В едно населено място могат да живеят много клиенти.

Един клиент може да живее само в едно населено място.

 

  •                         Връзка N:M—на един елемент от първото множество отговарят N  елемента от второто множество и обратно.

    Връзка N:M

 

Един клиент може да купи много стоки.

Една стока може да се купи от много клиенти.

 

 

         Атрибут в релационния модел

Свойства на типовете обекти, приложими за конкретната среда.

 

 

                 Ключов атрибут

Атрибут, който еднозначно идентифицира един обект.

 

Пример:  ЕГН, факултетен номер , инвентарен номер

Различаваме следните видове ключови атрибути:

  •                         Първичен ключ - когато обектът се идентифицира с един ключов атрибут.

    

  •                         Съставен ключ­ - когато обектът се идентифицира с няколко ключови атрибута

    

  •                        Външен ключ - когато ключът е първичен за един обект и атрибут за друг обект.