Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ 

Същност на йерархичния модел на база данни

Данните се съхраняват в предварително определена йерархия.

 

Йерархическото дърво е обърнато с корена нагоре.

 

Бързият достъп до данните е предимството на този модел, но за създаването на една пълна и работеща база от данни и обезпечаването на връзките между отделните данни, се налага съхраняване на излишна информация.

 

На логическо ниво, това не винаги е недостатък, защото води до опростяване на достъпа. Но на физическо ниво съхраняването на излишна информация е нежелателно.

 

 

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

 

Една единствена таблица в базата данни играе ролята на корен на обърнатото дърво.

 

Релацията в една йерархична база данни е представена от термините родител/наследник. При тази релация всяка родителска таблица може да бъде асоциирана с повече от една дъщерни таблици, но една дъщерна таблица може да бъде асоциирана само с една родителска таблица. Тези таблици са изрично свързани чрез указател или чрез физическата подредба на записите в таблиците.

 

Даден потребител осъществява достъп до данните в рамките на този модел, като започва от таблицата-корен и обхожда дървото надолу, докато достигне желаните данни.

 

Предимства и недостатъци на йерархичния модел на база данни

 

Предимства на йерархичния модел на база данни

  • Бърз достъп до данните – причината е съществуването на изрични връзки между структурите на таблиците.

  • Целостта на връзките е вградена и се прилага автоматично – запис в една дъщерна таблица трябва да е свързан със съществуващ запис в родителска таблица, а запис, изтрит в родителската таблица, ще доведе до изтриването на всички асоциирани с него записи в дъщерната таблица.

Недостатъци на йерархичния модел на база данни :

  • При създаване на една пълна и работеща база от данни и осъществяване на връзките между тях се налага съхраняване на излишна информация. На логическо ниво това опростява достъпа, но на физическо ниво се съхранява излишна информация.

  • Йерархичната база данни е подходяща за магнитните системи за съхраняване на данни, използвани от суперкомпютрите през седемдесетте години на миналия век.