Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАЗАТА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

БАЗА ДАННИ. СЪЩНОСТ

ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БД

 

Избягване дублиране на данните

Един път съхранени, данните могат да се използват многократно в едно или няколко приложения.

 

Поддържане съответствие на данните

Една естествена последица от премахването на дублирането е, че се намалява възможността от несъответствие при актуализиране на данните.

 

Независимост на данните и програмите

Промените в структурата на данните или в програмните приложения не са  взаимозависими.

 

Логически аспект на данните за потребителите и потребителските програми

Представянето на данни е независимо от начина на физическото им съхраняване.

 

Възможни са различни логически представяния на едни и същи данни за различни потребители и програми. Това освобождава програмистите от нуждата да се съобразяват с физическите подробности на съхраняването и им позволява да се съсредоточат върху приложението.

 

Обслужване на широк кръг приложения

Веднъж запомнени, данните могат да се обработва по-различни начини и с произволна желана форма, което разширява областта на възможните приложения.

 

Използване на правила и стандарти

Фактът, че достъпът до данните става само чрез СУБД, позволява на администратора на базата данни да изисква и следи за изпълняването на определени стандарти при представянето на данните от приложенията.

 

Сигурността на данните

Администраторът на базата данни контролира достъпа до нея. Той може да следи за задаването на кодове за достъп на потребителите, ограничаващи ги само да онези части и функции от базата от данни, които са им разрешени