Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

БАЗА ДАННИ. СЪЩНОСТ

ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БД 

Архитектура на база данни

Модел на архитектура на БД  на три нива /Научен доклад на ANSI/SPARC от 1978г./

 Архитектура на база данни

 

 

        Концептуална схема на база данни

Логически поглед върху цялата база от данни. Съдържа подробности за :

  • Типовете данни, съхранявани за всеки обект, който представлява интерес за организацията /спецификация на типа на записите/.

  • Различните взаимовръзки между обектите.

  • Различните ограничения за данните.

  • Паролите за достъп до различните елементи на данните.

Концептуалната схема се дефинира с помощта на специален език за описание на данните /Data Definition Language - DDL/  Този език е специфичен за използваната система за управление на базата данни.

        Външна схема на база данни

Осигуряват взаимодействието на отделните потребители с базата данни.

        Вътрешна схема на база данни

Описва изпълнението на базата данни.

Проекции между схемите на базата данни

Осигуряват независимост  и самостоятелно функциониране на  отделните нива, т.е. при промяна в едно от нивата не трябва да настъпват промени в другите нива.