Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

БАЗА ДАННИ. СЪЩНОСТ

ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БД 

Функционален модел на база данни

 

Функционален модел на база данни

 

База данни

Таблици, където в определен порядък се съхраняват всички необходими за  дейността данни.

 

Система за управление на база  данни (СУБД)

Софтуерни пакети, които се използват за поддържане на базата от данни и осигуряване на  интерфейс с потребителите и потребителските програми. Те осигуряват средствата за въвеждане и обработка на данните. Почти всички съвременни програмни езици могат да играят ролята на СУБД, като съхраняват и обработват данни, използвайки релационен модел за управление на базите данни.

 

Програмен модул

Реализира конкретна процедура по обработка на данните. Може да бъде  създадете чрез използване на програмен език от четвърто поколение (Visual Basic, Delphi  и др.).

 

Езици за запитване(SQL, QBE)

Специализирани програмни езици, които се използват  за обработка на данните под различни сечения и с различни критерии.

 

Формуляри (форми)

Обекти на програмната среда за разработка, чрез които се осигурява потребителски интерфейс за въвеждане на входните данни.

 

Отчети

Периодично извеждана  на печат, конкретна информация за нуждите на потребителите.

 

Ключови причини за използване на база  данни

  • Отделяне на данните от съответните приложения;

  • Осигуряване логически поглед върху данните независимо от физическите подробности на съхраняването им;

  • Осигуряване на достъп само до данните, необходими за отделните потребители и приложни програми.