Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА FR

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМ 

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

АРХИТЕКТУРА НА АТМ

 

Същност на мрежи с асинхронен режим на трансфер АТМ

 

       Асинхронен режим на трансфер  (Asynchronous Transfer Mode -  ATM)  е технология за комутация, мултиплексиране и пренос на разнотипна по характеристиките на трафика си информация.

 

Използва малки, фиксирани по размер информационни блокове - клетки.

 

За целите на комутацията се дефинират виртуални пътища, съставени от множество виртуални съединения, които могат да бъдат постоянни или комутируеми.

 

Предимства на мрежи с асинхронен режим на трансфер АТМ

 • Високи скорости на предаване и бърза комутация - фиксираните клетки с определен размер позволяват комутиращите функции да се извършват хардуерно, като се намалява закъснението на сигнала.

 • Гъвкаво управление на трафика по виртуалните съединения - възможност за задаване на постоянна или променлива скорост на предаване.

 • Поддръжка на мултимедия - виртуално всеки тип информация може да се конвертира в клетки за предаване по АТМ мрежа. При гласовия трафик, който е накъсан по природа  (всяка страна говори 40% от времето) използ­ване­то на канала се намалява наполовина.

 • Гарантиране качеството на услугите - чрез договаряне при наемане на виртуалния канал или многократно при комутируеми връзки. Договорът включва следните гарантирани услуги:

 • Параметри на канала;

 • Максимална, гаранти­рана средна и минимална скорост на предаване;

 • Максимална продължителност на сериите данни;

 • Надеждност на връзката;

 • Достоверност на данните;

 • Толеранси на транзитните закъснения.

 Приложения на мрежи с асинхронен режим на трансфер АТМ

 

Мултимедийни приложения, изискващи високи скорости на обмен

 • Дистанционна медицина

 • Видео-конферентни връзки

 • Интерактивно банково обслужване

 • Електронна търговия

 • CAD/CAM системи

 • Вградено видео в реално време

Изграждане на опорни (гръбначни) мрежи

Работи с пропускателна способност 622 Mbps и съдържа вградено резервиране, като може да маршрутизира данните около проблемни места. Поради това е подходяща за магистрални приложения , които трябва да обработват трафика от всички участъци, свързани към LAN и WAN.