Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА FR

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМ 

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

АРХИТЕКТУРА НА АТМ

 

Общи понятия за мрежи с ретранслация на рамки

 

           Мрежи с ретранслация на рамки (Frame Relay  FR) - технология за скоростна комутация на данни с помощта на апаратни средства.

 

Технологията се използва в комуникационни мрежи с добра шумоустойчивост и осигурява предаване на данни в реално време.

 

Притежава висока ефективност, като опорна мрежа при работа с протоколите ІР или ІРХ. С допълнителни разширения може да се използва за пренасяне на всякакъв вид трафик - текст, глас, видео и т.н.).

 

 мрежи с ретранслация на рамки

Принципи на действие на мрежи с ретранслация на рамки
 • Осигурява апаратна самомаршрутизация;

 • Осигурява разпределение във всеки комутационен възел на преминаващите рамки по адресите на получаването им;

 • В комутационните възли липсва мрежово ниво.

 • С цел получаване на висока скорост, в промеждутъчните комутационни възли не се  осъществява контрол за достоверност и цялостност на данните. Той се възлага на крайните възли.

 • Рамките, в които са се появили грешки се унищожават;

 • В крайните възли на канално ниво се осъществява управление на потоците от данни чрез виртуални канали, като се откриват и изправят грешки;

 • На транспортно ниво (абонатна система) се осъществява контрола и отстраняването на възникнали грешки при предаване на данни през комуникационната мрежа

Характерни особености на мрежи с ретранслация на рамки

 • Формат на данните - рамки с променлива дължина с размер до 1024 байта.

 • Преносна среда - оптично влакно и цифрово предаване.

 • Скорост на предаване от 1,544 до 45 Мбит/с. Избира се за всяка логическа връзка  в зависимост от нуждите на потребителите.

 • Гарантира се договорената скорост на предаване.

 • Максималната скорост на предаване е равна на физическата скорост на канала. Това означава, че връзката ще бъде с достатъчно високо качество и минимално закъснение.

 • Уплътнение на канала за данни - чрез статистическо мултиплексиране само, когато има активни комуникации между абонатите. На абонатите се таксува само времето за използване реално на канала

 • Предлагана услуга - виртуална наета линия

 • Рамките имат специално заглавие наричано идентификатор на съединение на канала за предаване на данни DLCI.

 • Поддържани потребителски сесии - едновременно 1024, като първите 16 и последните 17 са запазени за служебно ползване.

 Различия с подобни стандарти

 

Мрежи с комутация на пакети
 • В комуникационната мрежа отсъстват пакети;

 • Фрагментите данни, предавани от приложния процес се поместват непосредствено в рамки, които се предават не само между съседни възли, но и се ретранслират през цялата комуникационна мрежа.

 • Гарантира се времето на доставката на рамките.

Асинхронен режим на трансфер

 • Относително по-прости и евтини.

 • По трудно се справят с неравномерен трафик и големи файлове.