Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА FR

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМ 

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

АРХИТЕКТУРА НА АТМ

 

В смисъла на OSI - модела пакетно-комутационната мрежа представлява една "отворена система". Само първите три нива се покриват в областта  Х25.

OSI - модел мрежата Х25

 

X.25 се явява интерфейс на три нива:

 • Физическото ниво се определя от универсалния интерфейс за комуникационна мрежа Х21 или Х21 бис.

 • Каналното ниво се характеризира с така наричаното висше ниво за управление на канала за данни.

 • Мрежовото ниво X.25/3 представя форматите на предаваните данни и процедурите за управление на обмена на пакетите.

Протоколи в мрежата Х25

 

 

 • NPT - прост асинхронен  терминал

 • PT - пакетен терминал

 • PS - станция (възел)

 • X25 - протокол описващ предаването на данни в мрежа с комутация на пакети. Информацията при предаването се разбива на пакети, които се предават между възлите на мрежата по маршрути ( виртуални канали), определени в процеса на конфигуриране на съединението.

 • PAD - устройство използвано за включване към мрежи Х25 на асинхронни терминали. Извършва пакетиране и депакетиране на съобщенията предавани между асинхронния терминал и  мрежовия възел. Описан е в препоръки Х3, Х28, Х29.

 • X28 - препоръка описваща взаимодействието на потребителя с PAD. Включва набор от команди за изграждане на съединения, за изменение на параметрите и за реализиране на други функции от PAD.

 • X3 - препоръка, описваща 22 параметъра на PAD, включващи  начина за формиране на пакетиметоди за управление на портове и други.

 • X75 - протокол за връзка между мрежи с комутация на пакети.

 • Х.32.  - описва характеристики, много подобни на тези описани от Х25, с тази разлика че те се отнасят за установяване на комутируемо съединение. В съответствие с Х.32 в комутационните възли се използват както некомутируеми портове Х25, така и комутируеми Х32.

Формат на кадъра в мрежата Х25