Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Инмарсат

Международна организация от страни подписали споразумение за ползуване на серия от изкуствени спътници с цел осъществяване на глобални мобилни комуникации - глас, телекс и трафик на данни между кораби и сухопътни мобилни единици. Учредена е през 1977 г. от 77 страни между които и България.

 

Различни категории потребители ползват услугите на системата: автомобилни, железопътни и морски превозвачи, журналисти, бизнесмени, политици и др.

 

Услугите варират от прост обмен на  текстови съобщения(двупосочно директно телефонно набиране, телекс, факс, електронна поща) до двупосочно високоскоростно предаване на данни. Първото приложение на системата е за управление на кораби. С тази услуга собствениците на плавателни съдове могат да се свързват с корабите си  по-всяко време и на всяко място. Възможно е също така по всяко време  да се установи местоположе­нието на плавателния съд. Внедрени са или са в процес на внедряване и други услуги-евтина сухоземна мобилна комуникация, управление на транспортни средства и други.

 

Всички системи (наземни, морски и въздушни) се свързват и интегрират към обществените телекомуникационни мрежи (X.25, ISDN, GSM, X.400 и др)  Това се реализира чрез земни спътникови станции, които маршрутизират повикванията и съобщенията. Сателитите са така разположени, че осигуря­ват максимално комуникационно покритие с изключение само на полярните райони.

 

Комуникационната мрежа се управлява от център в Лондон. Входната точка към мрежата се нарича наземна станция. Това са станции за сателитна комуникация са разположени в страните членки. Потребителите на системата се наричат подвижни наземни станции.Тези устройства могат да бъдат от различно естество.

 

Иридиум

Спътникова телекомуникационна система за предаване на глас, факс, данни и пейджинг съобщения. Инициатор на проекта е фирмата Motorola. GSM  стандартът е в основата на изграждане на проекта. Той ще включва 66 спътника и 11 наземни станции. Тази система е първа стъпка към реализацията на индивидуалните спътникови връзки.

 

Direc PC 

Реализират се три основни услуги:

  • Turbo Internet - пренасяне на данни със скорост 400 Kbps.

  • Package Delivery - пренасяне на големи пакети информация едновременно в няколко приемащи станции със скорост 3 Мbps.

  • Real Time Multimedia - пренасяне на цифров звуков и видеосигнал към няколко приемащи станции със скорост 1,2 Мbps.

           Управляващ мрежов център - предавателна част на системата

           Потребителски комплект DAK - DirecPC Access Kit , който се инсталира на персоналния компютър и позволява да се ползват услугите на DirecPC .