Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Спътникави мрежи

През 1965г за пръв път с помощта на спътника Интерсат 1 бе осъществена спътникова връзка. Днес около 50% от международните телефонни разговори се осъществяват с помощта на спътници. Спътниковите телекомуникации се използват основно за изграждане на опорни мрежи. Чрез технологията Direc PC,  те осигуряват бърз достъп на крайни потребители до Интернет, т.е. се използват и като мрежа за достъп. Внедряването на индивидуални спътникови връзки ще допринесе до революционни промени в начина на общуване и ползване на Интернет ресурсите.

 

Основни понятия за спътникави мрежи

Спътникова мрежа (satellite network) - радиомрежа използваща спътници за осъществяване на връзка.

 

Предимства на спътникавите мрежи

 • Покриване на големи територии без използване на кабел;

 • Предаване на данни в тримерното пространство;

 • Динамична промяна топологията на мрежата;

 • Бърдо и леко реализиране на канали.

Недостатъци на спътникавите мрежи

 • Задръжка в разпространението на сигнала - създава неудобства при предаване на реч;

 • Затихване на сигнала във високочестотния диапазон при дъжд и сняг;

 • Внасяне на шумове при попадане на слънчеви лъчи върху наземните станции

Функционална схема на спътникава мрежа

         Транспондер - устройство за ретранслация на съобщенията. Транспондерът е свързан чрез радио канали с N на земни станции. Подобна мрежа  има звездообразна топология.

 

Антена - най-голямо разпространение са получили огледалните параболични антени. Характеризират се с коефициент на усилване, който зависи от площта и качеството  на антената, както и от точността на насочването и.

 

Характерни особености на спътникавите мрежи

 • В използваните радио-канали постепенно се преминава към пренос на цифров сигнал. и съответно към спътникови пакетни радиомрежи.

 • За уплътнение на канала се използва мултиплексиране от типа множествен достъп с разделяне на времето.

 • Постоянно нараства пропусната способност на канала.(гигахерцов диапазон)

 • Спътниковите мрежи са оборудвани с един или група, свързани чрез радио-канали спътници.

 • Предава всякакъв вид данни - текст, реч, изображения и т.н.

 

Ретранслиране на данните в спътникавите мрежи

В зависимост от избора на антена спътникът може да бъде еднолъчев или многолъчев.

 

Еднолъчев спътник - реализира взаимодейства с абонати, разположени на голяма територия.

 

Многолъчев спътник - използва апаратура с тесни лъчи, всеки от които покрива само малка част от повърхността, като при това рядко се увеличава мощността на електромагнитното излъчване.Има следните предимства:

 • По-качествена връзка;

 • По-малко наземни станции;

 • Увеличаване обема на предаваната информация;

 • По-ефективно използване на честотния диапазон.