Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Протокол за безжични приложения

WAP (Wireless Application Protocol)

 

Позволява съдържанието на Web страници да бъдат изпращани директно на дисплея на мобилен телефон. За да могат да се виждат Интернет сайтовете трябва да се прекодират.

 

Идея за WAP

Да се създаде глобален стандарт, така че производителите и доставчиците на услуги да могат да се концентрират върху разширяването на функциите на телефоните. Стандартът се поддържа от Motorola, Nokia и Ericsson.

 

Компоненти на WAP

 

Среда за безжични приложения WAE (Wireless Application Environment) - показва съдържанието на екрана.
 Включва

  • Wireless Markup Language, вариант на познатия HTML, - използва се за показване съдържанието на Web страници на монитора. WML може да включва текст и хипервръзки, но не и изображения.

  • WAP мобилни телефони - включват микробраузър, олекотена версия на стандартните браузъри – който показва съдържанието във WML формат.

  • Протокол за безжични сесии (Wireless Session Protocol) -  осигурява пристигането на пакетите с данни до целта им

  • Протокол за безжичен трансфер (Wireless Transport Protocol) гарантира транспортирането на данните.

  •  Защитено ниво за безжичен трансфер (Wireless Transport Layer Security).  - подвид на Secure Sockets Layer (SSL), използван често за транзакции с кредитни карти в Web. Компресира и криптира данните, изпратени от безжичното устройство.

Действие на WAP
            Мобилният телефон изпраща заявката до най-близката клетка, от където тя се маршрутизира до шлюз (gateway). Този сървър превежда заявката в стандартния за Web HTTP формат и я изпраща до сайта.


Когато сайтът отговори, той връща HTML документи до шлюза, където той се конвертират в WML и се маршрутизират до най-близката антена. Антената изпраща данните с радиовълни до WAP устройството  и микробраузъра ги показва на екрана.

 

Изисквания към WAP

  • Необходимост от мобифон с WAP браузър, чрез който се извършва навигация из WAP страници

  • Специално пригодени WAP сайтове, които или са презаписани в WML или конвертирани от традиционния HTML формат

  • Интернет доставчик, който разполага с WAP шлюз.

Операционната система EPOC за мобилни устройства

Разработена е от  консорциум Symbian, включващ множество компании, включително и Psion, Philips, Nokia и Matsushita, които  притежават 80% дял от пазара на мобилни телефони.


EPOC стига по-далече от WAP, като предлага цветна графика, звук и форматиран текст, така че страниците да се виждат почти в оригиналния си вид.

 

EPOC позволява на разработчиците да създават собствени интерфейси, за разлика от конкурентния Windows CE.