Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Структура на мрежата GSM

 

Мобилна станция MS

Крайно оборудване за данни, което се състои от мобилен телефон и SIM карта.

 

Базова приемопредавателна станция BTS

Поддържа определен брой радио-канали. Състои се от радиоприемник, радиопредавател, антена и др. Мощността на  радиопредавателите зависи от терена, големината на клетката и е от порядъка на няколко десетки вата.

 

Контролер на група базови станции BSC

Осъществява прехвърляне, повикване и управление на група базови станции. Основна негова функция е управлението на обажданията. Мобилната станция известява контролера за силата на приемания сигнал и на тази база той взема решение дали да пренасочи потребителя към друга клетка или да увеличи мощността.

 

           Център за пренасочване на мобилните комуникации (мобилна централа) MSC

Работи като нормална комутационна централа. Грижи се за управление на повикванията към различни обществени мрежи, тяхното направляване, контрол, прекъсване или прехвърляне в рамките на един център. В центъра се съхранява информация за таксуването на разговорите. Предоставя допълнителни функции на мобилните потребители - локализация, автентификация, роуминг и др. MSC получава информация за потребителите от 4 бази данни, поддържани в мрежата. Връзката с тях се осъществява чрез сигнализационната система 7 (SS7 -международен стандарт за обмен на сигнали).

 

Контролен център OMS

Осигурява наблюдение и управление на цялата GSM мрежа. Той  контролира цялото мрежово оборудване. Обслужва се от мрежовия администратор.

 

Поддържани бази данни в GSM

HLR - база данни за управление на мобилните абонати.

  • Съхранява информация за местоположението на мобилните станции.

  • Съдържа списък на услугите и приоритетите, присвоени на всеки един абонат на мрежата.

VLR - база данни, която съхранява информация за местоположението на мобилните станции, принадлежащи на чужди мрежи.

AuC - база данни, съдържаща копие на секретния код, съхранен в SIM картата на на всеки абонат и използван за доказване на самоличността.

EIR - база данни съдържаща списък на всички мобилни станции в мрежата. Състои се от три части:

  • Бял списък за всички нормални апарати.

  • Черен списък за откраднати апарати.

  • Зелен списък за невалидни апарати.

Основни принципи на GSM

  • Изцяло съвместима с ISDN

  • Честотна лента 900 MHz.

  • Един радиоканал поддържа до 8 предавателни канала.

  • Комуникационна мрежа от съседни радиоклетки, които осигуряват пълно покритие на обслужваната територия.