Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Множествен достъп с времеделение Time Division Multiple Access   TDMA

 

 Най-старата технология, която  днес намира ограничено приложение. TDMA разделя радиочестотите на отделни канали и ги предоставя при поискване на абонатите на мрежата. Предава гласа и данните с 8 Mbps , което води до по- ниско качество на връзката.

 

 

Множествен достъп с делене по код  Code Division Multiple Access   CDMA

 Всички разговори се водят по един и същи канал. За целта се използва широкоспектърна технология, като на всеки разговор се присвоява един от 4,4  трилиона възможни кода.. Тези кодове служат за различаване на отделните разговори. Всички абонати прослушват постоянно канала и започват да приемат когато разговорът е кодиран за тях, като подреждат последователно получаваните пакети..

 CDMA работи в обхвата  800МНz и 1900МНz. Излъчва гласовите съобщения със скорост 13 Kbps , а  данните   със скорост 9,6 Kbps.

 

 

Цифрово пакетиране на данни за клетъчни системи Cellullar  Digital Pacet Data   CDPO

Дава възможност да се предават данни, като се използват свободните радиочестоти в една клетъчна мрежа. Данните се предават в обхват 800 до 900 МНz, със скорост 19,2 Kbps. Някои клетъчни телефони работят като CDPO модеми и могат да се включват към портативен компютър. Явява се

стандарт за предаване на данни по съществуващи клетъчни връзки чрез използване на свободните клетъчни канали. Тъй като се използва изградена структура единственото което е необходимо е допълнителен модем. Чистата скорост на предаване е 19.2 Кбайта/сек.

 

Радиочестоти Radio Frequency   RF

 Използват се за осъществяване на безжична  връзка в помещения или сгради. Прилагат широкоспектърна технология със скачащи честоти за предаване чрез радиосигнали. Могат да се реализират като самостоятелни мрежи, но най често се явяват разширение на LAN.