Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Класификация на радиомрежите

 

Видове радиомрежи според преносния сигнал

Аналогови радиомрежи

Аналоговите радиомрежи са започнали развитието си от Скандинавските страни. Глобалната ориентация към цифровизация на телекомуникациите ограничава възможностите им за развитие.

 

Предимства на цифровите пред аналоговите радиомрежи

  • Повишено качество - възпроизвеждането на цифров сигнал е по лесно и точно. Допълнително той може да се обработва за откриване и възстановяване на грешки.

  • Повишена сигурност - цифровизираният звук е кодиран и трудно се подслушва. Той дава добри възможности за криптообработка.

  • По-висока скорост при предаване на данни - скоростта на предаване на данни е около 9.6 Kbps На абонатите се предлага широк диапазон от телекомуникационни услуги.

  • Възможност за използване на мобилния телефон в други страни - цифровите мрежи са много по разпространени в света от аналоговите, което дава широки възмож­ности за приложения.

  • Разширен диапазон от услуги - реализират се основно чрез ISDN, а в перспектива чрез ІР.  Абонатите ще имат достъп не само до звук, но и до данни, факс, видео и текст.

  • Увеличена плътност на трафика – по-ефективно се използват каналите за връзка и пре­доставения честотен диапазон.

  • Вградена защита срещу непозволено използване на апарата - с отделни пароли става възможно включването във мрежата и ползването на апарата.

Видове радиомрежи според собствеността на мрежата

Обществени радиомрежи

Комуникационни мрежи, които служат за общо ползване. Поради изтъкнатите предимства на цифровите пред аналоговите радиомрежи, цифровите са се наложили в повечето страни на света. В момента в повече от 140 държави се използва стандарта - глобална система за мобилни комуникации GSM (Global System for Mobile communications).

 

Корпоративни радиомрежи

Комуникационни мрежи, които обслужват една организация, дейността на която се извършва в неголям географски район (таксиметров превоз, металургичен комбинат и други).

 

            Специализирани радиомрежи

Ведомствени мрежи на армията и полицията. Различните родове войска са оборудвани изключително с мобилни радиомрежи.

 

Видове радиомрежи според предназначението

Радиомрежи за общуване

Всички радиомрежи, които позволяват да се провежда диалог между два абоната. При тях се използва режими за предаване на данни дуплекс и полудуплекс.

 

Радиомрежи за известяване

Тези радиомрежи работят в режим симплекс, т.е. еднопосочно предаване. Чрез тях абонатите получават съобщения, на които трябва бързо да от реагират  Пейджинг радиомрежите са типичен пример за мрежи от този клас.