Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Радиомрежи  ( Radio network)

Безжична мрежа с радио канали, в която предаването на данни се осъществява с помощта на вълни от електромагнитния спектър, които обхващат област от няколко херца до няколко гига херца.

 

 

      Наземни  радиомрежи  (Ground-based radio network)

Радиомрежа, компонентите на която са разположени на земята.

 

       Пакетна радиомрежа (Packet radio network)

Радиомрежа с комутация на пакети, построена на база дискретни канали, при които предаването на данни се осъществява във вид на последователност от пакети.

 

      Безпроводна локална мрежа (Wireless local-area network )

Локална радиомрежа предаването на сигналите, в която се реализира чрез ефира. Безпроводните локални радиомрежи се подразделят на локални радиомрежи и локални инфрачервени мрежи.

 

       Спътникова мрежа - (Satellite network)

Радиомрежа, която използва за предаване на данни чрез спътници.

 

Преимущества на радиомрежите:

  • Възможност за разполагане абонатните системи на движещи се обекти (автомобили, кораби, самолети и т.н.);

  • Лесно променяне на топологията и конфигурацията, на мрежата, както и добавянето на нови комуникационни канали;

  • Осигуряване взаимодействие със спътници за връзка и други планети;

  •  Лесно свързване на информационни системи, намиращи се в труднодостъпни места  (планини, пустини, блата и т.н.).