Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

СТАНДАРТИ CATV

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪЩНОСТ НА CATV

СТРУКТУРА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ CATV

СТАНДАРТИ CATV

 

 

През 1998 г. от ITU бе приет базисния стандарт J.112, определящ методите за предаване на данни  по кабелни мрежи.

 

Базирайки се на стандартите ITU J.112 и J.83, консорциумът CableLabs в сътрудничество с широк кръг производители на оборудване бе разработен единен международен стандарт, известен под името Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS).

 

DOCSIS

Този стандарт  предвижда предаване на данни  в кабелни мрежи със скорост до 42 Мбит/с. (при честотна лента 6 МГц и използване на много позиционна амплитудна модулация 256 QAM) и получаване на данни от абоната със скорост до 10,24 Мбит/с.

 

Стандартът заменя съществуващите по-рано несъвместими едно с друго решения фирмени протоколи за предаване на данни и методи за модулация и гарантира съвместимост на апаратурата на различни производители.

 

 Приетите от  ITU документи съдържат също три приложения, отчитащи специфичните особености на американския, европейския и японския пазари на  CATV услуги.

 

EuroDOCSIS

Регламентира приетите за  Европа разпределения на честотите за прав и обратен канал, както и работа с честотна лента 8 МГц.