Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ CATV

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪЩНОСТ НА CATV

СТРУКТУРА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ CATV

СТАНДАРТИ CATV

 

 

Еднопосочно свързване

Този достъп е приложим, когато в мрежата на кабелния оператор се ползват само еднопосочни усилватели.

Обменът на данни с Интернет се извършва посредством ползването на две транспортни мрежи:

  • Телефонна мрежа за изпращане на заявки към Интернет. Използва се телефонен модем за комутируема връзка със скорост 56 (33.6) KBps.

  • Кабелна телевизионна мрежа за получаване на информация от Интернет. Кабелния оператор предава по един от телевизионните канали, заявената от абонатите информация от Интернет със скорост 10 МBps. Честотната лента на канала се поделя между абонатите на мрежата и те приемат заявената от тях информация с помощта на кабелен модем.

 

Двупосочно свързване

Обменът на данни се извършва в рамките на кабелната мрежа. Този достъп е приложим, когато в мрежата на кабелния оператор се ползват двупосочни усилватели.