Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

СТРУКТУРА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪЩНОСТ НА CATV

СТРУКТУРА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ CATV

СТАНДАРТИ CATV

 

Кабелна телевизионна мрежа (Cable TV  - CATV)

 

В традиционната архитектура на кабелната мрежа се използва хибридна коаксиално-оптична комуникационна среда.

 

Функционална схема кабелната мрежа CATV

 

           Главна станция -  приема и обработва сигнали от различни източници (разпръсквани телевизионни програми, сателитни програми и програми от местното студио). Сигналите се модулират, комбинират се с радиочестотен мултиплексор и се подават към оптичните предаватели, които ги доставят до оптичните възли.

 

           Магистрален кабел - оптичен кабел, пренасящ сигнала до възлите на кабелната мрежа.

 

           Възел - обслужва от 500 до 5000 домакинства. Между всеки от възлите и крайния кабелен модем трябва да има максимум 3 усилвателя, които обикновено са еднопосочни, но могат да се надстройват и за двупосочно усилване. Устройство с оптично-коаксиален интерфейс, обикновено в комбинация с рутер, предава радиочестотно модулирания цифров сигнал към кабелните модеми и приема от тях заявките. Всеки модем се адресира поотделно.

 

           Субмагистрален кабел - коаксиален кабел, който  се разклоняват в локални мрежи и обикновено обслужва един квартал.

 

         Разклонителен кабел -  коаксиален кабел, който директно влиза в дома на абоната и се свързва към телевизора и посредством разклонител към кабелния модем.

 

           Кабелен модем - изпълнява функцията да свърже компютъра към кабелната мрежа на кабелната телевизия.

 

Комуникационен канал на кабелната мрежа CATV

Телевизионните сигнали са електромагнитни вълни, които заемат определени диапазони в честотния спектър. Днес повечето водещи кабелни системи са надстроени до 750MHz.

  • Лента 5 до 40 MHz - за обратни сигнали (upstream) при предлагане на  двупосочни услуги.

  • Лента 50 до 550 MHz - за традиционните 80-канални кабелни услуги.

  • Лента 550 до 750 MHz - за компресирани цифрови данни, глас, Интернет.

Видове организирани канали на кабелната мрежа CATV

  • Телевизионни канали от кабелния оператор към абоната - 50-80 телевизионни канали, по 6MHz всеки.

  • Приемащ канал (Down Stream DS - към абоната) - цифровите данни се модулират с някоя от съществуващите схеми за модулиране QPSK (до 10 Mbps) и QAM256 (до 36 Mbps) или някоя друга и се предават по един от 6 MHz-овите  канали към главната станция на кабелния оператор.

  • Предаващ канал (Up Stream US - от абоната) - честотната лента зависи от скоростта на обратния канал (2.56Мб/с до 5.2Мб/с).

Един и същи коаксиален кабел пренася и трите канала до възела. След него за всеки канал се използват отделни оптични канали.