Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

СЪЩНОСТ НА CATV

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪЩНОСТ НА CATV

СТРУКТУРА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ CATV

СТАНДАРТИ CATV

 

Кабелни телевизионни мрежи (Cable TV  - CATV)

Кабелните телевизионни мрежи осигуряват високоскоростен достъп до Интернет. Този достъп е равностоен на постоянно наета линия с висока скорост на предаване на данни. Използваните технологии осигуряват връзка със скорост, достигаща до няколко мегабита в секунда.

Цел на CATV:

 • Развитие на нова мрежова архитектура с вградена интелигентност, резервиране и средства за контрол и управление.

 • Получаване от едно място телевизия, видео, Интернет, телефон, игри и други подобни услуги.

 

Предлагани услуги от CATV:

 • Високоскоростен достъп до Интернет;

 • IP файлов трансфер

 • Връзки межди две локални мрежи, VPN комуникации;

 • Интернет телефония;

 • Видеоконференции;

 • Видео по поръчка;

 • Интерактивна телевизия;

 • Пожароизвестяване;

 • Игри и други услуги.

Основни принципи на  CATV

 • За организиране на кабелната мрежа CATV се използва съществуващата мрежова инфраструктура с коаксиален широколентов кабел и  със сериозни подобрения на качеството на кабелните линии.

 • Изграждане на нова хибридно - оптическа коаксиална мрежа (Hybrid Fiber Coax - HFC). Тя ще може да поддържа кабелна телефония и двупосочен Интернет достъп чрез телевизор или компютър.

 • Разширяване лентата на пропускане в посока към абонатите до 750 MHz и дори до 860 MHz.

 • Осигуряване протичане на трафик в обратна посока за осигуряване на интерактивна инфраструктура