Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

 

 

 

Цифрова високоскоростна линия (Digital Subscriber Line -  хDSL)

 

Базира се на технология (известна от 1989г), получила реализация през последните години. Технологията е перспективна поради това, че осигурява високи скорости на обмен и се опира на добре познати и сравнително евтино приложими дадености:

  • Медни телефонни жици, които се намират навсякъде;

  • Добре известната услуга POTS (обикновена телефонна услуга). 

 

Основни принципи на хDSL

хDSL  е технология подобна на модемите. Изисква по едно устройство в двата края на връзката. То  приема потока от данни в цифров вид и го преобразува във високоскоростен аналогов сигнал.

 

Физическа транспортна среда - усукана двойка меден телефонен кабел.

 

Технологии за хDSL модулация - 2B1Q, CAP, DMT

 

Принцип на хDSL  обмен:

  • Симетрични - осигуряват предаване с една и съща скорост и в двете посоки на връзката. Могат да се използват за телефонни услуги.

  • Асиметрични - поддържат висока скорост от порядъка на няколко Mbps в едната посока и значително по ниска скорост в другата посока. Те стават все по актуални в ерата на Интернет.

 

Скорост - от 128  Kbps до 1 Mbps, в зависимост от разстоянието.

 

Принцип  - разделяне на честотната лента на 256 подленти от по 4 KHz. В зависимост от шума по линията се определя броя на битовете, които се предават по всяка от подлентите.

Максималната  скорост на трансфер, която може да се постигне е при 15 бита на подлента.

           

                             Максималната  скорост на трансфер = 256 х 15 х 4000 = 15 Mbps

 

Видове хDSL технологии

 

Технология

Предназначение

ADSL

Asymmetric DSL

Поради асиметричния си характер е подходящ за претърсване  с помоща на WEB бразър.

  • С разделител - осигурява едновременен обмен на данни и говор.

  • Без разделител - обмен само на данни.

DSL Lite

Universal DSL

Евтина, лесна за инсталиране версия на DSL Разработва се от Microsoft, Intel, Compaq и други. Целта  е да се разработи РС с вграден DSL модем и  стандарт за него.

HDSL

Hidh-bit-rate

Симетрична технология, подходяща за организиране на WEB сайт.

SDSL

Symmetric

Нискоскоростна версия на HDSL, ограничена до скоростта на ISDN - 128 Kbps.

MVL Multiple

Virtual Lines

Концентрира няколко устройства върху една DSL линия, като по този начин реализира виртуална локална мрежа. 

RADSL

Rate Adaptive

Работи с различни скорости, които се настройват автоматично.

MSDSL

Multirate

Symmetric

Работи с набор скорости, които се определят в зависимост от качеството на чифтовете(линията).

 

 

Функционална схема на ADSL

 

ADSL модемите се свързват в двата края на телефонната линия - при абоната и в телефонната централа. Те осигуряват три канала за обмен на информация - високоскоростен (еднопосочен), средно скоростен (дуплекс) и обикновен (телефонен). Модемите обслужващи линията са два типа:

  • ATU-C - осигурява интерфейс за свързване към сървър или друго мрежово устройство

  • ATU-R - осигурява интерфейси за свързване оборудването на абоната.

 

Функционална схема  ADSL