Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ ISDN

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

 

 

Цифрова мрежа с интеграция на услугите (Integrated Services Digital Network  - ISDN)

 Комуникационна мрежа, която произлиза от телефонната и е развита до интегрирана цифрова мрежа и която позволява цифрови съединения между две крайни устройства.

 

Основни характеристики на ISDN

  • ISDN  осигурява различни съединения, включително  комутируеми и некомутируеми.

  • Комутируемите съединения могат да бъдат получени с помощта на комутация на канали, комутация на пакети или с последователно използване.Основните комутируеми съединения работят със скорост 64 Kbps.

  • Мрежата притежава "интелектуални" ресурси за осигуряване необходимите характеристики на службите, а  също за извършване на техническо обслужване и административно управление.

  • За описание достъпа до мрежата се използват протоколите на еталонния модел OSI.

  • ISDN се базира на концепциите разработени за телефонните цифрови мрежи и се развива по пътя на внедряване на допълнителни функции и свойства, в това число и функции и свойства на други специализирани мрежи с цел осигуряване на съществуващите и новите служби.

Изисквания към ISDN

Интерфейсът на потребителя трябва да обезпечава изпълнение на физическите и логически условия на взаимодействието на мрежата с абонатите. Тъй като в мрежите ISDN e необходимо всички видове услуги да се представят с помощта на ограничено число интерфейси на потребителя, реализацията на последните се оказва ключов проблем при създаване на интегрирани мрежи.

   

Интерфейсът на потребителя трябва да  е един и същи независимо от:

  • вида на връзката (телефонна,телеграфна и др.);

  •  типа на комуникационния канал ( с комутация на канали или пакети, или арендувана линия);

  • бързодействието на терминала на потребителя;

  • от режима на отговор (ръчен, автоматичен).

Интерфейсът на потребителя трябва да осигурява възможност  за свързване към една и съща линия на няколко терминала без снижаване ефективността на интегрираната мрежа.

 

Типове ISDN канали

 

Тип на канала

Предназначение

Скорост

    Kbps

В

За говор и данни

64

Н

За високоскоростни  връзки

384   или 1536

D

За управляващи сигнали

16

 

Типове интерфейси на ISDN

 

Интерфейс

Структура

Скорост

Потребителски  BRI

B + B + D

B=64Kbps,  D=16Kbps

Групов   PRI

n  x B +D

n=max30хВ, D=64Kbps

Бърз достъп

H + D

H=384/1536 Kbps;

D=64 Kbps

Смесен достъп

m x H + n x B + D

D=64 Kbps

 

                   BRI  Basic Rate Interface - едновременно могат да работят две устройства

ISDN за два  канала

 

                  PRI Primary Rate Interface -  скоростно включване към мрежа ISDN по канал Е1 (2Mbps). Използва се за връзка между АТЦ и абонати, които изискват голяма количество канали за връзка едновременно.

ISDN за много канали