Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

 

Първа фаза: Аналогова телефонна мрежа

Първоначално телефонната мрежа работи с аналогови сигнали. Това е свързано с това, че акустичния сигнал има непрекъсната форма. За предаване на човешката реч е избран честотния диапазон  от 300 до 3400 Гц, което позволява да се предава разбираема реч. Всички устройства на мрежата са предназначени за обработка на аналогови сигнали. Частично се внедрява цифрова транслационна техника.

 

 

Аналогова телефонна мрежа

 

Втора фаза: Цифрова комутационна и транслационна техника (IDN)

Тенденцията е телефонната мрежа бързо да се пренастрои за работа с цифрови сигнали. Това дава възможност:

  • Да се използват разнообразни комуникационни мрежи.

  • Да се създават компютъризирани телефонни централи.

  • Да се разширяват предоставяните услуги.

  • Да се повиши качеството на предаваната информация.

На този етап се цифровизира ядрото на телефонната мрежата. Абонатните линии са все още аналогови.

Цифрова комутационна и транслационна техника(IDN)

 

Трета фаза: Пълна интеграция на услугите (ISDN)

Телефонната мрежа постепенно се заменя с Цифрова мрежа с интеграция на услугите. Цифровата телефонна мрежа работи по-надеждно и осигурява по-висока шумоустойчивост на връзката.

 

 

Пълна интеграция на услугите (ISDN)