Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

 

 

Структура на телефонната мрежа

Структурата на телефонната мрежа е изградена на йерархичен принцип. За установяване на връзка между абонатите на мрежата се използва комутация на канали.

Номеронабиране в телефонната мрежа

Импулсно набиране

 

При импулсното набиране номера на желания абонат се предава под формата  на импулси, дълги около 10 ms. Броят на импулсите съответства на набрания номер.

Тонално набиране

Многочестотно набиране на телефонни номера  чрез тонове. Към всяка цифра се причисляват по два тона. В рамките на определено време след натискане на последния бутон се извършва превключване от набиране  към разговор. Към дванадесетте бутона (10 цифри, ромб и звездичка) се прибавят и четири допълнителни функционални бутона със собствени честоти. Тоналното набиране позволява да се задават команди към компютър намиращ се на другата страна на линията.

Съответствие телефонната мрежа с OSI модела