Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

СТРУКТУРА НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ФАЗИ  НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

ЦИФРОВИ МРЕЖИ С ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ 

ЦИФРОВА ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ  хDSL

 

 

 

1830 г.  - създадени са предпоставки за откриване на телефона:

  • Ом - токът е правопропорционален на напрежението и обратно пропорционален на съпротивлението.

  • Фарадей - формулира законите на електромагнетизма.

  • Херц - откриване естеството на електромагнитните вълни;

1860г.- немския електротехник Райс прави модел на човешко ухо от свински мехур. Платинена жичка замества слуховите костици. Друга жичка, навита като пружина чрез контактно съпротивление предава мембранните трептения на мехура.

1874г. - Александър Бел патентова първия магнитен телефон.

1876 г - основава се фирма Bell Telefhone & Co. Само за първите три години се произвеждат 50 000 телефона. В началото се е телефонирало на къси разстояния до 3 км. Превключването на разговорите се извършва ръчно от така наречени "телефонни госпожици".

1899 г. - Алмон Строугер регистрира патент за автоматично избиране. Без това изобретение, днес всички жени на планетата трябваше да работят като “телефонни госпожици”.

1906 г.- Изобретяването на електронната лампа дава възможност да се телефонира на големи разстояния.

1938 г. - Рийвс патентова импулсно кодовата модулация. Тя практически се използва чак през 60-те години. Тя е в основата на всички технически нововъведения в телефонните мрежи.