Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

 

 

Комуникационна мрежа

Мрежа, основната задача, на която е да предава и частично да обработва данни. Явява се ядро на информационната мрежа

 

Задачи на комуникационната мрежа

  • Доставка по адреси блокове данни, без да нарушава тяхната цялостност.

  • Предаване на данни без грешки и изкривявания.

  • Управление на потоците от данни - предотвратяване на претоварванията, големи опашки и препълване на буферите данни.

 

Комуникационна мрежа и мястото и в Интернет архитектурата

Интернет протоколите имат слойна структура и се разполагат на няколко функционални нива. За ТСР/ІР не е от значение как се извършва пренасянето на данните, каква транспортна мрежа се използва за целта и каква е физическата среда. Това позволява използването им с най-различни протоколи от по-ниски нива, т.е с различни комуникационни мрежи - мрежи за достъп до Интернет, локални мрежи и опорни мрежи.

 

 

Видове комуникационни мрежи

 

         Мрежи за достъп

Комуникационни мрежи, които осигуряват достъп на отдалечени потребители до ресурсите на Интернет.

 

 

         Отдалечен абонат

Потребител, който с персонален или мрежови компютър  от дома си или от офиса ползва услугите на Интернет.

 

         Провайдер

Фирма, която предлага Интернет услуги, като осигурява достъпа на абонатите си до ресурсите на мрежата.

 

         Модем

Устройство, което преобразува предаваните данни към изискванията на транспортната мрежа и приеманите към изискванията на компютъра.

 

         Локална мрежа

Компютърна мрежа, която обслужва една организация и е разположена в една сграда.

 

 

        Опорна (магистрална) мрежа

Високоскоростна транспортна мрежа, свързваща възлите за комутация.