Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

Ефир (ether)

Пространство, чрез което се разпространяват елекромагнитни вълни и се прокарват безжични канали.

 

Радиоканал (radiо сhannel)

Безжичен канал, използван за предаване на данни чрез радиовълни. Състои се от радиопредавател и радиоприемник, които работят на различни честоти. 

 

Видове радиоканали

 • Безжичен канал с фиксирани честоти на предаване и приемане в диапазона  100 Mhz  до 100 Ghz. Каналите се характеризират с тесни ленти на пропускане.

 • Безжичен канал с използване на шумоподобен сигнал с широка лента на пропускане.

Задачи

 • Свързване на терминална система с информационна мрежа, когато прокарването на жичен кабел е затруднено или е необходима мобилност.

 • Създаване на радиомрежи.

 • Прокарване на радио релейни линии. Използват се, когато прокарването на кабелна връзка е трудно и неикономично. Предаването се води в сантиметровия обхват(1 до 10 GHz).

Характерни особености

 • Ограничение за използване на честотната лента;

 • Наличие на затихвания и лошо качество на предаването при движението на обекта;

 • Необходимост от обмен на информация с много потребители на едни и същи честоти.

 

Спътников канал

1965г - за пръв път с помощта на спътника Интерсат 1 бе осъществен безжичен спътников канал. Днес около 50% от международните телефонни разговори се осъществяват чрез спътници.

 

Характерни особености:

 • Колективен (паралелен) достъп до мрежата;

 • Честотен обхват от 4 до 30 GHz.

 • Ширина на честотната лента на пропускане - 500 МHz.

 • Време на задръжка на сигнала от 0.27 сек.

 • Силно зашумен канал

 • Необходимост от засекретяване  на информацията

 

Лазерен канал (laser channel)

Безжичен канал, образуван от лазерен лъч в ефир.

 

 Характерни особености

 • За създаването му не се изисква лиценз.

 • Не заема честотна лента.

 • Осигурява висока скорост (до 155 Мбит/с) на предаване на данни.

 • Съединява два обекта, в рамките на пряка видимост и на разстояние до 1 км.

 • Подходящ е за съединение на две локални мрежи.

 

Инфрачервен канал (infrared channel)

Безжичен канал, образуван от инфрачервени вълни в ефир.

 

Характерни особености

 • Използва диапазона на високите честоти, поради което слабо се влияе  от електромагнитни смущения.

 • Съединява два обекта в рамките на пряка видимост на къси разстояния.

При насочена антена и маломощен предавател от:

 • 100 мВт - 30 -50м.

 • 250 мВт - 10 км.