Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

МЕДЕН КАБЕЛ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

Кабел (cable)

Един или група изолирани проводници, затворени в херметична обвивка със защитно покритие.  В тях чрез метала (обикновено мед) се предават електрически сигнали.

 

Усукана двойка проводници

 

Използва се основно в телефонните и локалните мрежи.

 

Тип

Пояснение

UTP - Unshielded Twisted Pair

Двойка изолирани и взаимно усукани проводници, така че във всеки проводник попадат еднакви по интензивност външни смущения.Усукването намалява, но не премахва шума. Съществуват кабели с различен брой двойки проводници и с различна дебелина.

STP- Shielded Twisted Pair

Екранирана усукана двойка проводници

 

FTP Foiled Twisted Pair

Усукана двойка проводници, защитена чрез екраниращо фолио срещу нискочестотни ( 50 Hz) смущения

S/FTP -Shielded Foiled Twisted Pair

Усукана двойка проводници ,защитен срещу честоти от порядъка на КHz и MHz, посредством комбинация от  екраниращо фолио и оплетка.

 

Категории UTP

Кате-

гория

Честотна

лента( MHz )

Външен вид

UTP3

до 16 MHz

Base/T4-100 MHz

UTP5

UTP6

UTP7

 

до 100 MHz

до 250 MHz

до 600 MHz

 

 Основна разлика между категории 3 и 5 е в броя на усукванията на единица разстояние.

  • Категория 5 -  3 или 4 усуквания на инч( 2,54см).

  • Категория 3 -  3 или 4 усуквания на фут(около 30 см).

 

Коаксиален кабел

Коаксиалният кабел се състои от меден проводник, обвит с изолационен материал. Външна оплетка от мед или алуминий служи като втори проводник и осигурява защита от смущения. Използва се в локалните мрежи и в кабелната телевизия. Биват два вида:

           

              Коаксиален кабел за директно предаване

Осигуряват съобщителен канал, по който в даден момент може да се предава само едно съобщение, но с много голяма скорост (10-80 Мbps). Проводникът е обвит с медна оплетка, като външния диаметър е приблизително 0.95 см. Цифровата информация се предава серийно бит по бит в основната честотна лента на канала, т.е. предаването е директно без модулация. По този кабел не е възможно да се предават интегрирани звук, видео, данни. Разстоянието което се покрива е 3 км, но в практиката обикновено е 500 м.

 

                 Коаксиален кабел за радиочестотно предаване

Разпространяват се едновременно няколко сигнала с различни честоти. Този подход е приет при кабелната телевизия, като се използва радиочестотен коаксиален кабел с характеристичен импеданс 75 Ом. Абонатите правят избора си между няколко различни станции всяка от които предава на определена честота.