Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

Физически комуникационен канал - класификация

 

Транспортната среда на компютърните мрежи се реализира чрез разнообразни физически канали за предаване на данни.

 

 

Физически комуникационен канал - класификация

 

Физически комуникационен канал според честотната лента

Каналите се класифицират според възможността им да пропускат честоти в определени граници и с допустимо затихване.

 

Физически комуникационен канал според начина на изграждане на канала

 

Комутируеми канали

Канали за временно ползване по желание на абонатите. Част от обществената телефонна мрежа. Каналът се изгражда чрез тонално или импулсно набиране на съответния обект. Явяват се най-евтиното средство за обмен на данни и се използват при малък трафик.

 

Арендувани канали

Наети канали за постоянно или повременно ползване от съответната телекомуникационна компания. В цената на   се включват времето за използване, дължината и честотната лента на канала.

 

Физически комуникационен канал според средата за предаване

Като физическа среда обикновено се използват медни кабели, оптични кабели и ефир (радио-канал).

           Сигнал (signal) - начин за предаване на информация. Физически процес, имащ информационно значение. Той може да бъде непрекъснат или дискретен.

 

Аналогов сигнал

Сигнал, непрекъснато променящ се по амплитуда във времето.

 

Дискретен сигнал

Може да приема само краен брой значения в  краен брой моменти от времето.

 

         Дискретизация - процес на представяне на някаква величина във вид на последователен ред от отделни (дискретни) значения (последователност от числа или битове).

 

От вида на сигнала зависи в голяма степен качеството на предаване на данни. Постепенно аналоговият сигнал се замества с цифров.