Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

МАРШРУТИЗАЦИЯ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

Маршрутизация

Определя пътя по който в съответствие с адреса на получателя се предават данните.

 

                                 Цел на маршрутизацията - обезпечаване на оптимална съвкупност от маршрути между източника и приемника при зададени  входни потоци  и топология на мрежата.

 

Основни функции на маршрутизацията

  • Оценка на мрежовите параметри използвани от алгоритъма за маршрутизация.

  • Приемане на решение и изпращане на служебна информация.

  • Изчисляване на маршрутната таблица.

  • Реализация на приетите маршрутни решения.

Видове маршрутизация

 

                    Многоканална маршрутизация

Предаване по всички възможни трактове. Не използва маршрутни таблици. Основната и цел е в ефективно разпределение на ресурсите на мрежата и максимално повишаване производителността и.

 

                    Селективна маршрутизация

Предаване по няколко тракта. Пакетите задължително ще стигнат до получателя, ако се пуснат по няколко пътя.

 

                     Едноканална маршрутизация

 

                     Фиксирана маршрутизация

Съставя се маршрутна таблица с най-ефективните за предполагаемите трафици маршрути. Не се променя с изменение на трафика.

 

                     Адаптивна маршрутизация

Маршрутната таблица се обновява в зависимост от изменение на трафика и топологията на мрежата.

 

                     Случайна маршрутизация

Пакетите се предават по случайно избрани маршрути, като се очаква че пътувайки по този начин те в крайна сметка ще стигнат до адресанта.