CRM

©Христо Тужаров, 2008

УСТОЙЧИВИ ИЗИСКВАНИЯ

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ПОТРЕБИТЕЛИ

СТЪЛБИЦА НА ЦЕННОСТИТЕ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УСТОЙЧИВИ ИЗИСКВАНИЯ 

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО

ОЦЕНКА НА КЛИЕНТ

 

Устойчиви изисквания

Стандарт за качествена работа, с който са се съгласили доставчиците и потребителите. Устойчивите изисквания е необходимо да :

  • Съответстват на изискванията на деня;

  • Са реални и измерими;

  • Удовлетворяват нуждите и разумните очаквания на потребителя;

  • Осигуряват съвместна отговорност.

Устойчиви изисквания

 

 

 

Създаване на  устойчиви изисквания

 

Обсъждане на определен продукт -

Запис на условията на потребителя -

 След като всички изисквания  са записани, те се преглеждат и доуточняват отново с потребителите.

 

В началния стадий всички "желания" (които осигуряват успех) трябва да се съхранят дотогава, докато не бъдат изяснени реалните "изисквания".

 

Записаните изисквания се проверяват за съответствие с критериите РОНДО. Ако изискванията отговорят и на петте критерия  РОНДО, те стават  "устойчиви изисквания".

 

                       РОНДО - акроним за петте критерия, които се използват за потвърждаване на съответствието:

 

Разумно

Изискването е в рамките на разумното и е във възможностите на доставчика.

Осъзнато

Потребителят потвърждава, че доставчикът е разбрал това, което той изисква от него.

Направляемо

В определена степен организацията е насочила потребителя и е подготвена за изискванията му.

Доверие

Между доставчика и потребителя съществува взаимно доверие.

Организуемо

Доставчикът може да удовлетвори изискванията

 

Ако на всички пет критерия отговорът е утвърдителен, то изискването е устойчиво.

 

Всеки отрицателен отговор изисква по нататъшни действия, които да доведат до положителен отговор.

 

Ако това не може да се постигне, то изискването не е устойчиво и трябва да се възприема като такова.