CRM

©Христо Тужаров, 2008

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ПОТРЕБИТЕЛИ

СТЪЛБИЦА НА ЦЕННОСТИТЕ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УСТОЙЧИВИ ИЗИСКВАНИЯ 

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО

ОЦЕНКА НА КЛИЕНТ

 

Означава стремеж за задоволяване нуждите и разумните очаквания на потребителите.

Действия за удовлетворяване на клиент

 • Бизнес процеса се разделя на ресурсно осигуряване, дейност и резултат;

 • Клиентите се определят от всеки следващ процес. Те са тези, които получават резултата от предходния процес;

 • Клиентите определят устойчивите изисквания към резултатите от процеса;

 • Базирайки се на устойчивите изисквания се разработват индикатори за качество, с помощта на които се проследява реализирането на процеса;

 • Ако не бъдат достигнати договорените изисквания, се коригират съответните действия.

Философия на удовлетворения клиент

 • Отношенията с клиентите са дългосрочни;

 • Клиентът се нуждае от помощ за определяне и удовлетворяване на неговите нужди и желания;

 • Необходимо е да се подхожда с разбиране към постоянно променящите се нужди и желания на клиента;

 • С клиента е необходимо да се поддържа постоянна връзка.

Критерии за удовлетворен клиент

 • Необходим и полезен продукт;.

 • С неоспоримо качество;

 • На приемлива цена.

 • В необходимото количество;.

 • На нужното място;

 • В нужното време.