CRM

©Христо Тужаров, 2008

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ 

 

Класификация на маркетинга

 

Класификацията на маркетинга се налага поради факта, че за различните видове маркетинг се използват различни подходи и средства при организация на каналите за продажба, изграждане на инфраструктура, реклама и т.н.

 

 

 

Класификация на маркетинга

 

 

 

Маркетинг в зависимост от вида на продукта:

 • Маркетинг  на стоки с производствено-техническо назначение;

 • Маркетинг  на потребителски стоки;

 • Маркетинг  на услуги.

Маркетинг в зависимост от търсенето:

 

           Конверсионен маркетинг

 • Използва се при отрицателно търсене.

 • Необходима е разработка на маркетингов план за намиране на механизми, чрез които да се увеличи търсенето на продукта.

            Стимулиращ маркетинг

 • Използва при незаинтересованост на потребителите от даден продукт или услуга.

 • Необходимо е да се изяснят причините за тази незаинтересованост и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване.

           Развиващ се маркетинг

 • Използва се при оформяне на търсенето, т.е в случаите когато е налице потенциално търсене на нещо, което още не съществува като продукт или услуга.

 • В този случай потенциалното търсене трябва да се превърне в бързи срокове в реално предлагане.

           Ремаркетинг

 • Използва се при снижение търсенето на продукт, във връзка с навлизането му в определен период на жизнения цикъл.

 • Необходимо е да се модернизира продукта, като му бъдат прибавени нови пазарни стойности.

           Синхромаркетинг

 • Използва се в условия на колебливо търсене за стабилизация на продажбите.

            Поддържащ маркетинг

 • Използва се когато нивото и структурата на търсенето напълно съответстват на нивото и структурата на предлагането.

 • Прави се анализ на ценовата политика, осъществява се реклама и т.н.

            Демаркетинг

 • Използва се в случаите, когато търсенето значително превишава предлагането. В този случай се повишават цените, намалява рекламата и т.н., за да се намали търсенето. 

 • Едновременно се предприемат мерки за увеличаване производството на продуктите, с висока степен на търсене.

            Противодействащ маркетинг

Използва се за намаляване на търсенето на нежелан, вреден продукт (спиртни напитки, цигари, продукти оказващи отрицателно влияние върху репутацията на компанията.).