CRM

©Христо Тужаров, 2008

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ 

 

 

Основно предназначение на маркетинга:

привличане и удържане на клиенти с осигуряване на печалба

Питър Дракър

 

Определение за маркетинг

 

                   Маркетинг (по определение на американската маркетингова асоциация)

Процес на  планиране и изпълнение на концепции за ценообразоване, придвижване  и дистрибуция на идеи, стоки и услуги с цел създаване, изменение и удовлетворение на индивидуални и организационни цели.

 

  

                  Маркетинг (Определение на Джек Траут)

Намиране на идеи за начина на продажба на стоки и услуги с реализиране на съответна печалба.

 

 

Определение за маркетинг

 

            Концепция на управление на маркетинга

Изисква компанията да разглежда потреблението като “демократичен” процес, при който потребителите имат право да “гласуват” с парите си за необходимия им продукт.

 

           Функции на управление на маркетинга

Служат за организация и управление на производствената и пласментна дейност на  компанията, с цел удовлетворяване търсенето на  продукция и услуги и получаване на печалба.

 

            Служба по маркетинг

Явява се мозъчния център на предприятието.

 

Обработва информацията, постъпваща от пазара и производствените звена  -  

Приема решения на база анализа на тази информация -  

Решава въпроси за необходимостта, рентабилността и целесъобразността от производство на един или друг продукт.

 

Основни действия при маркетинга

 

Основни действия при маркетинга

 

Основни принципи на маркетинга:

  • Щателен отчет на потребностите, състоянието и динамиката на търсенето и пазарната среда при приемане на икономически решения;

                    Задача – да се разбере какво искат потребителите.

  • Създаване на условия за максимално приспособяване на производството към изискванията на пазара и към структурата на търсене;

Задача – да се изхожда от дългосрочна перспектива, а не от кратковременна изгода.

  • Въздействие върху купувача с всички достъпни средства;

                 Задача – да се използват оптимално и гъвкаво рекламата, ценовата политика и пазарната инфраструктура.