CRM

©Христо Тужаров, 2008

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ  

 

Маркетингови модели

 

Маркетингови модели

 

Маркетингов модел, насочен към продукта (product-out)

Модел, при който организациите отделят най-голямо внимание на продукта като главна цел в своята работа. Счита се, че работата е изпълнена, и то добре, ако продуктът е произведен съгласно инструкциите и служи в съответствие с работните му характеристики или стандарт. Концепцията се базира на факта, че на пазара липсва конкуренция и че потребителите са неинформирани и не разбират своите реални потребности.

Маркетингов модел, насочен към продукта (product-out)

Маркетингов модел, насочен към продажбата (market in)

Маркетингов модел, насочен към продажбата (market in)

Моделът насочва вниманието на производителите към потребителите, чиито изисквания трябва да бъдат удовлетворени на всяка цена. Концепцията се базира на факта, че на пазара съществува силна и ожесточена конкуренция, при която важи правилото “Клиентът е крал” (японците предпочитат “Клиентът е бог”).

 

Стремежът е да се обхване цялата организация при реализиране на модела “market in” и да се обхванат служителите от всички нива.  Естествено е, че изискванията на потребителите се променят, поради което е необходима обратна връзка за  подобряване на параметрите на продукта.

Основно изискване към модела е да реагира адекватно на бързите и много често непредвидими промени – потребности на персонала, външна среда, парична система и международна геополитическа ситуация.