Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КОНЦЕНТРАТОР (HUB)

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

МРЕЖОВ АДАПТЕР

КОНЦЕНТРАТОР (HUB)

КОМУТАТОР (SWITCH)

МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER). 

 

Концентратор (hub)

Концентраторите са стандартни елементи за повечето от мрежите. В литературата често се срещат под наименованието хъб

 

Действие на концентратора

Концентраторът е централния компонент в мрежа с топология звезда. Представлява много портов повторител в мрежи с автосегментация. Всички портове на концентратора са  равноправни.

 

Получавайки сигнал от някой включен към него компютър, концетраторът го транслира към всички свои активни портове. При това, ако на някой от портовете е открита неизправност, то този порт автоматично се изключва (сегментира се).

 

Обработката на конфликтите и текущия контрол за състоянието на каналите за връзка се осъществяват от самия концентратор. Концентраторите могат да се използват като  автономни устройства или да се съединяват един с друг за създаване на по-сложни топологии.

 

концентратор

 

Видове концентратори

 

Активни концентратори - усилват и препредават сигналите, подобно на повторителите. Нуждаят се от електрозахранване , за да работят. Повечето от концентраторите са активни.

 

Пасивни концентратори - работят само като точки за свързване и не усилват сигнала, а само го пропускат. Нямат нужда от електрозахранване.

 

Хибридни концентратори - Обединяват различни видове кабели и могат да работят с различни скорости на предаване на данни.

 

Предимства на концентраторите

  • Реализира се технологията  Ethernet без да се използва общ канал. При прекъсване на някой от кабелите свързващи компютрите с концентратора не работи само съответния сегмент.

  • Възможност за лесно разширяване на мрежата - просто се включва още един компютър или концентратор.

  • Предлага се разнообразие от портове за включване на разнообразни видове кабели.

  • Централизирано наблюдение на мрежовата дейност и трафика. Много от концентраторите имат вградени функции за диагностика.

 

Недостатък - въпреки, че концентраторът е най-икономичния начин за свързване на мрежовите устройства, той допуска състезание между тях, което се отразява неблагоприятно на производителността вследствие на многото възникващи конфликти.

 

Основни характеристики на концентраторите

Характеристика

Пояснение

Портове ( RJ45)

Поддържат 10 Мbps  и  100 Mbps. Всеки порт авто­ма­тично открива скоростта на работа на свързаното към него устройство.

Uplink  портове

Чрез тях се осигурява връзка с основната  мрежа -ATM, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet

Порт за пресвързване

Концентраторите могат да се свързват един след друг,  при което   могат да се добавят ключове към мрежовия сегмент, свързан към високоскоростна шина

Дистанционно конфигуриране на портовете

Реализира се чрез софтуерен интерфейс към браузър, Windows  конзола или  SNMP агенти.

RS 232 сериен порт

Използва се за диагностициране проблеми в хардуера.

Светодиодни индикатори

Дават информация за използването на концентратора, работата на портовете и алармират за повреди.

Разширение на  обслужващите портове

Става лесно чрез добавяне на допълнителни концентратори. Предвидена е възможност за вертикално подреждане (стиковане).