Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МРЕЖОВ АДАПТЕР

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

МРЕЖОВ АДАПТЕР

КОНЦЕНТРАТОР (HUB)

КОМУТАТОР (SWITCH)

МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER).

 

 

 

Мрежовата адаптерна карта служи за физически интерфейс между компютъра и мрежовия кабел при реализация на локални компютърни мрежи (LAN). Картите се инсталират в разширителните слотове на всеки компютър и сървър в мрежата.

 

Предназначение на

 

Мрежовия адаптер реализира функциите на каналното  и физическото нива на модела OSI:

  • LLC  - управление на логическите връзки.

  • MAC - управление на достъпа до физическата среда.

 

Основни функции на

 

Преобразуване и подготовка на данните за изпращане от компютъра към мрежовия кабел.

  •  Сериализиране на данните при предаване и десериализиране при приемане - преобразуване формата на данните от паралелен в сериен и обратно.

  • Преобразуване на цифровите сигнали в електрически или оптически, така че да могат да се предават по мрежовите кабели.

Изпращане на данните към друг компютър.

  • Установяване местоположението на адаптера. Всеки адаптер има индивидуален адрес, идентификатор, който го  отличава от всички други произведени в света адаптери. За целта ІЕЕЕ предоставя блокове от адреси на всеки производител.

  • Комуникация между картата и периферната шина на компютъра в процеса на предаване и приемане на данните.

Управляване на потока от данни между компютъра и кабелната система.

  • Установяване параметрите на обмена между адаптера, реализиращи връзката. Преди да започне обмена на данни двете карти постигат споразумение за параметрите на обмена - Максимален размер на изпращаните групи от данни, скорост на предаване, временни съотношения и други.

  • Обмен на данни, след установяване параметрите на обмена.

 

Архитектура на

Мрежовият адаптер е микропроцесорна система, която реализира програмно-апаратно средство за обмен на данни в локалните мрежи.

Съвременните мрежови адаптери ползват бързата периферна шина на компютъра - PCІ.

 

мрежов адаптер

Мрежов адаптер  10/100 Мbps  Fast Ethernet  адаптер

 

Характеристика

Пояснение

Възможност за автоматично разпознаване на порта

Мрежовите адаптери поддържат 10 Base-T и 100 Base-Т. Те могат автоматично да разпознават с коя схема работи дадена мрежа.

Тип на шината

За да може да работи със  100 Мbps, мрежовият адаптер трябва да бъде РСІ карта

Процесор и RAM

В адаптерите са включени процесор и 16 МВ RAM памет, които поемат голяма част от функциите по управление работата в мрежа.

NWAY дуплексно предаване

Осигурява пълен дуплекс при обмен на информация между два адаптера.

Plug and Play  инсталиране

Работи по технологията “вкарай и работи”, която осигурява включване на нови устройства без да се налага реконфигуриране на системата.

Обработка на заявки

 

Включва технология, която икономисва времето на централния процесор, като позволява мрежовите заявки да отиват направо в адаптера, където да се обработват.

Светодиодни индикатори

Дават информация за захранването, връзките, както и за наличие на повреди.