Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

АНАЛОГОВИ МОДЕМИ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МОДЕМИ

СЪЩНОСТ НА МОДЕМИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОДЕМА

АНАЛОГОВИ МОДЕМ 

 

 

 

Аналогови модеми

 

Аналоговите модеми за предаване на данни по обикновени телефонни линии използват честотната лента за предаване на глас, която не надвишава 3.4 KHz. При тази честотна лента съвременните методи за модулация позволяват скоростта в режим на пълен дуплекс да достигне до 33 Kbps. Използването на обикновена телефонна линия дава възможност на съответния абонат бързо и лесно да включи компютъра си през такъв модем към Интернет.

 

Функционална схема на аналогов модем

 

 • PSTN  - обществена телефонна мрежа.

 • RS-232 - сериен интерфейс за обмен на данни между компютъра и модема.

 • Команден език на модема АТ - набор от команди за управление на модемите в асинхронен режим, създадени от фирмата Hayes.

 • Скорост в bps - регламентирана скорост на предаване, която се измерва в предадени броя бита за секунда и варира от 300 bps до 56 Кbps.

 • Контрол на грешки - в съвременните модеми е заложен контрол за грешки в канала за данни. В предаващия модем се формира чрез делене на полиноми контролна сума, която се изпраща заедно с предадения блок данни. Приемника проверява контролната сума и ако не съвпада с предадената иска повторно предаване на болока.

 • Компресия на данните - в резултат на математически и статически обработки предаваните данни си свиват неколкократно.

 • Асинхронно предаване - връзката компютър/модем реализира асинхронно предаване на данни.

 • Синхронно предаване - обмена на данни между двата модема се извършва в синхронен режим.

 • Компютър - осигурява управлението на модема, предаването и приемането на данни с помощта на инсталирана в него комуникационна програма. Тази програма за връзка с интернет се нарича браузър.

 

            Интерфейси за предаване на данни  на аналогови модеми

 

Стандарт

 Предназначение

Скорост

Разеди-нител

V24 (RS232)

Най-разпространения интерфейс при ниски скорости на предаване на данни.

115,2Kbps

къси линии

DB25M

DB25F

V35

За предаване на данни с високи скорости

2 Mbps

M34

V36

За предаване на данни с високи скорости

2 Mbps

DB37

 

Протоколи за обмен на информация между модемите

Протоколите за комуникация между модемите се утвърждават от ITU-T      (международен комитет по телекомуникации, бивш  CCITT)

 

Обозначение

Макс.скорост

Характеристика

Забележка

V 17

до 14 400 bps

полудуплекс

факс

V 21

до 300 bps

дуплекс

 

V 22

1 200 bps

дуплекс

 

V 22bis

2 400 bps

дуплекс

 

V 23 

 

1 200 bps

1 200/75 bps

полудуплекс дуплекс

 

V 27ter

4 800 bps

полудуплекс

факс

V 29

9 600 bps

полудуплекс

факс

V 32

4 800 ;9 600 bps

дуплекс

 

V 32bis

7200;9600;14 400 bps

дуплекс

 

V 34

4 800 - 28 800 bps

дуплекс

 

V 34bis

4 800 - 33 600 bps

дуплекс

 

V 90

4 800 -  56 000 bps

дуплекс

 

 

        Microcom Networking Protocol MNP

 Множество от комуникационни протоколип на Microcom, съставени от десет нива и използвани като стандарт за компресиране на данни, а също така и за откриване и отстраняване на грешки.

 

Ниво

Функция

1-4

Дефинират хардуерния контрол на грешките

5

Описва метод за компресиране с отношение 2:1

6

Описва комуникационен протокол за автоматично съгласуване скоростта на предаване по канала за данни

7

Описва метод за компресиране с отношение 3:1

8

Не е дефинирано

9

Съдържа собствена техника на Microcom за осигуряване на добра производителност по различни типове линии

10

Описва протокол за контрол на грешки, често използван в линии с много шумове.

 

Протоколи с корекция на грешките

 

Протокол

Разработен от

Описание

MNP2

Microcom

Осъществява корекция и възстановяване на информацията при обмен между модемите

LAP-M

 

Осъществява корекция на грешките много по ефективно от MNP2

V42

ITU-T

В качеството на стандартен метод се използва LAP-M, като е предвидена поддръжка на  MNP2. Включва процедура за съгласуване на използвания метод за корекция.

 

Протоколи с компресиране на информацията

 

Протокол

Разработен от

Описание

Компре-сиране

MNP5

асинхронен

Microcom

Компресиране на потока от данни и намаляване на обема предавана информация.

2:1

V24bis

асинхронен

ITU-T

Компресиране на данни.

4:1

 

Управление на модемите

 • Команди АТ -набор от команди за управление на модемите в асинхронен режим , създадени от фирмата Hayes. Стандартният набор от команди  АТ и неговото последващо разширение се поддържат практически от всички съвременни модеми. Чрез тях се реализират редица интелигентни функции на модема.

 • V25bis - протокол за управление на модеми, алтернативен на командите АТ, който може да се използва в асинхронен и синхронен режим на работа. Поддържа се в оборудването на IBM, на някои маршрутизатори и други.