Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОДЕМА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МОДЕМИ

СЪЩНОСТ НА МОДЕМИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОДЕМА

АНАЛОГОВИ МОДЕМ

 

 

характеристика на модемите

 

Вид синхронизация на модемите

 • Синхронна - работят в режим на синхронно поблоково предаване и генерират сигнали за синхронизация.

 • Асинхронна - работят в асинхронен режим и се използват при ниски скорости.

 • Смесена - работят в синхронен и асинхронен режим. Генерират сигнали за синхронизация. Работят с фиксирана скорост на предаване.

Тип модулация на модемите

 • Амплитудна модулация

 • Честотна модулация

 • Фазова модулация

 • Комбинирана модулация - квадратурно амплитудна, амплитудно фазова, относително фазова  и др.

Тип на линията за връзка на модемите

 • Аналогова или цифрова

 • Двупроводна или четирипроводна

 • Точка-точка или многоточка

 • Комутируема или некомутируема

Режим на обмен на модемите - дуплекс, полудуплекс, симплекс

 

Конструктивно изпълнение на модемите

 • Автономни (външни) модеми

 • Модеми за вграждане в компютър

 • Модеми за преносими компютри

Технология на предаване на модемите - теснолентови, широколентови, цифрови, кабелни, оптични, сателитни и други