Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СЪЩНОСТ НА МОДЕМИТЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МОДЕМИ

СЪЩНОСТ НА МОДЕМИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОДЕМА

АНАЛОГОВИ МОДЕМ 

 

 

Дефиниция за модем

 

             В тесен смисъл модем е устройство за преобразуване на цифрови данни в аналогови сигнали   с цел предаване по телефонен канал.

             В широк смисъл модем е  устройство за преобразуване цифровия сигнал на компютъра към изискванията на преносната среда.

 

Приложения на модеми

 

модеми

 

Модемите осъществяват дистанционната  връзка в мрежовата среда, навсякъде където разстоянията между компютрите са твърде големи за да се използват стандартни кабели. През последните години се появиха редица нови комуникационни мрежи, което обуславя наличието на голяма гама от различни типове модеми.