Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА  СЪРВЪРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

ВИДОВЕ СЪРВЪРИ

ПРИМЕРНИ СЪРВЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

 

 

 

 

Мрежови компютри

Мрежовите компютри са следващата стъпка в развитието на корпоративните и домашните информационни системи.  Това са компютри с олекотена конструкция и архитектура, които са предназначени за осигуряване връзката на потребителя с мрежата.

 

Видове мрежови компютри

 

 

видове мрежови компютри

 

През следващите години мрежовите компютри ще се използват  широко в ежедневието. Това е свързано с предвижданията - разпределените мрежи и архитектури да  навлязат масово във всички сфери на живота.

 

 

Мрежови компютри

Web PC (NC)

Net PC

Определение

Просто хардуерно устройство, което обикновено няма твърд диск и разширителни слотове. Разчита на процесорната мощ на обслужващия сървър.

Опростено лесно за управление Windows - базирано РС, предназначено за работа в корпоративни среди.

 

Поддръжка

IBM, NCD, Sun, Oracle

 

Microsoft, Intel  и над 100 производители на РС.

Предназначение

 

 

За среди с ограничени функ­ции: системи за резервация,

конкретни клиентски услуги.

За приложения в клонови офиси и центрове за обслужване на заявки.

Обработка на приложения

Осъществяват се основно от мрежовите сървъри. NC   служи за потребителски графичен интерфейс към мрежата.

Зарежда отдалечено операционната система и приложения, след което самостоятелно изпълнява програми с помощта на собствени твърди дискове, наричани “кешове”

 

         Мрежови компютър  - WEB PC

Мрежов компютър ( NC Network Computer), който основно служи за осъществяване на връзка с мрежата.  Специализацията го прави  по-бърз, по- добре приспособен за мрежова работа и значително по евтин. Теоретично  всичко, което може да се направи  с персонален компютър,  може да се изпълни и с мрежовия компютър, но със сравнително по-малко разходи.

 

Това  устройство e  предназначено за работа с  трислойния модел на технологията  клиент/сървър.

 

Мрежови компютър - WEB PC

 

                    Ключови технологии в WEB PC

 • Бърз и евтин достъп до мрежите; 

 • Бърз и евтин RISC процесор или специализиран “суперчип”;

 • Малък обем на системния софтуер - операционни системи с микроядро;

 • Независими от платформата езици за програмиране - от типа на Java или Visual Basic.

       Архитектура на WEB PC

 

Ниво

Обяснение

Приложно ниво

Независими от платформата езици за програмиране.

Ниво на представяне

Виртуална машина, изолираща приложния от системния софтуер и хардуер.

Високо ниво

Метод на достъп, графика и др. функции.

Ниско ниво

Микро ядро на операционната система.

Хардур

RISC процесор или  суперчип

 

                    Изисквания към WEB PC

 • Минимална разделителна способност на екрана 640х480 (VGA/

 • Посочващо устройство - мишка

 • Устройство за въвеждане на текст

 • Аудио изход

 • Не се изисква устройство за съхранение на данни

 • Поддържане на протокола ІР и тези над него HTML, HTTP, JVM

 • Библиотеки за електронна поща - SMTP /IMAP4/, POP3

 • Мултимедийни стандарти - JPEG, GIF, WAV и AU.

 

        Мрежови компютър - NET  PC

Персонални компютър, който потребителят не може да реконфигурира

физически. Той обработва данните локално, вместо на сървъра.

 

Основни характеристики на NET  PC

 • Администрирането е централизирано

 • Съвместимост с 32-битовите Windows  и Java  базирани приложения, както и с много 16-битови Windows приложения.

 • Могат да бъдат управляване дистанционно чрез стандартни интерфейси и протоколи.

 • Конфигурират се, инсталират се и се актуализират автоматично през мрежата.

 • Хардуерните компоненти трябва да поддържат ZAW - нулева администрация за Windows