Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ПРИМЕРНИ СЪРВЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА  СЪРВЪРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

ВИДОВЕ СЪРВЪРИ

ПРИМЕРНИ СЪРВЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ 

 

 

Кеш сървъри или Web кеширане

 

Кеширане

Базира се на факта че голяма част от трафика  по Интернет се дублира.

Web кеширане

 

Актуалността на информацията е от съществено значение при кеширането на данни. Сравняващите архитектури са йерархични. За малка група има първична кеш, а на по-високо ниво вторичната кеш поддържа много първични кешове.

 

Клъстърен сървър

Втори сървър, гарантиращ надеждна работа и увеличаващ производителността. При повреда на  основния сървър, поема цялата работа. Позволява приложенията да се разпределят върху няколко физически машини. Реализира се паралелна обработка на данните.

 

                   Паралелна обработка - изпълняваните от клъстъра приложения се разделят на процеси и по този начин се обработват паралелно от ангажираните за целта сървъри. Паралелната обработка е много по бърза от последователното изпълнение на всяка задача. 

 

 

 

 

  • Производителността н компютърните мрежи става напълно мащабируеми.

  • Значително се повишава надеждността и възможностите за управление на мрежите.

Сървър за отдалечен достъп (RAS - Remote Access Service)

Отдалеченият потребител се свързва към RAS  сървър, който управлява достъпа до мрежата. В този случай потребителят се свързва така, че има достъп до всички файлове и услуги.

             Дистанционно управление - вместо целите файлове през линиите за връзка се прехвърля само екранното изображение и натисканията на клавиши. Използва се за достъп до не преносими приложения ( бази данни).

 

Автономен RAS сървър -  закупува се готов. Осигурява надеждност и простота.