Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ПРОТОКОЛ ЗА МРЕЖОВО УПРАВЛЕНИЕ

SNMP - Simple Network Management Protocol

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ВИДОВЕ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ПРОТОКОЛ ЗА МРЕЖОВО УПРАВЛЕНИЕ

ДИРЕКТОРИЙНИ УСЛУГИ

 

 

 Дефиниран е от  ISO като протокол за ТСР/ІР мрежи, като се придържа     възможно  близко до модела OSI.

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) е протокол, който се използва за обмен на управляваща информация между устройствата. Другите компоненти на системата за управление са базите данни с управляваща информация (МІВ).

 

 

 

 

 

 

Архитектура на SNMP

 

 

протокол за мрежово управление

 

 

Компоненти на SNMP

 

МІВ Management Information Base

База данни, в която са дефинирани обектите, които ще бъдат предоставени на всеки управляван възел от SNMP агента.

 

SNMP агент

Софтуер, който реагира на заявки от SNMP управлението. Обектите на МІВ са подредени в групи. Някои от тях се отнасят към съответните слоеве на протоколната архитектура, а други към системата като цяло.

 

Отдалечен мониторинг RMON

Софтуер, който осъществява с помощта на SNMP агентите отдалечен мониторинг на резурсите на мрежата.

 

Основни функции на SNMP

Наблюдение и контрол

SNMP  извършва ефективно управление и на най малките локални мрежи. Протоколът осигурява общ механизъм, чрез който оборудване от различни производители може да бъде наблюдавано и контролирано от общо управляващо устройство. Към повечето от компонентите на една локална мрежа могат да бъдат добавяни SNMP агенти  и те да бъдат наблюдавани и контролирани.

 

Динамично превключване

SNMP позволява да се осъществи динамично разпределение на каналите. Маршрутизаторите и комутаторите се програмират да съобщават за изчерпване капацитета на високоскоростните връзки

 

Управляващата система на база SNMP

Може да бъде конфигурирана по начин, който позволява изпълнение на всякакви задачи при настъпване на определени условия. Повечето SNMP управляващи системи работят върху многозадачни операционни системи с графичен интерфейс.

 

Мрежата се представя в графичен вид, така че да могат да се изобразяват всички точки и връзки. Съответно с подходящи средства се сигнализира за аварийно пренатоварване и т.н.