Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИДОВЕ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]   

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ВИДОВЕ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ПРОТОКОЛ ЗА МРЕЖОВО УПРАВЛЕНИЕ

ДИРЕКТОРИЙНИ УСЛУГИ

 

Управление на мрежи чрез команден  център

 

Управлението на мрежата е съсредоточено в център за управление.  В него се съдържат и обработват всички необходими данни.  Този подход облекчава обслужващия персонал, но е свързан с редица недостатъци, като натоварване на трафика,  проблеми при прекъсване на връзката с центъра или негова повреда и т. н.

 

Управление на мрежи чрез команден  център

 

Разпределена система за управление на мрежи

 

 

Разпределена система за управление  на мрежи

 

Всяка от мрежите реализира собствено управление, като между мрежите се организира служебен трафик за обмен на информация, свързана с управление на общите им ресурси.  Този подход избягва недостатъците на централизирания и осигурява значително по-добри условия за управление на мрежите.

 

Програмно-апаратни средства за управление на мрежи

Програмно-апаратни средства за управление на мрежи

 

Специализиран софтуер за управление  на мрежи

На пазара на програмни продукти се предлага разнообразен софтуер за управление на компютърни мрежи. Обхватът и функциите на тези програмни продукти отговарят на изискванията на OSI модела  и осигуряват ефективно управление на мрежовите ресурси. При закупуване на софтуер за управление е необходимо да се подхожда комплексно, като за предпочитане е да се избере една фирма доставчик на цялото оборудване.

 

Мрежова операционна система

Съвременните операционни системи притежават голямо множество от функциите, необходими за управление на мрежата. Чрез вграждане на все повече управляващи функции големите производители като Microsoft се стремят да елиминират специализирания софтуер.

 

Вграден софтуер за управление на мрежи

Всички съвременни мрежови устройства се продават с вграден софтуер за диагностика  и управление на мрежата.

Чрез този софтуер те могат да се конфигурират и да им се зададат подходящи параметри за оптималната им работа в състава на конкретната мрежа.