Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

OSI МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

OSI МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

 

OSI модела и управление на мрежата

Определя структурата и взаимовръзките между управляващите компоненти на мрежата. Съществуват три нива на управление на ресурсите на мрежата:

  • Управление на системата.

  • Управление на съответното OSI ниво.

  • Управление чрез протоколите на съответното ниво.

 

 

Управление на системата SMAP (System Management Application Process)

Осигурява средства за наблюдение, управление и координация работата на всички ресурси на мрежата. Реализира се чрез протоколи на приложно ниво (SNMP за Интернет).

 

SAME (System Management Application Entity)

Тази част от SMAP, която участва в управлението на други мрежи.

 

Управление на нивата (LM)

Осигурява средства за наблюдение, управление и координация ресурсите на едно ниво. Компонентите  за управление на нивото взаимодействат с другите управляващи компоненти чрез протоколите за управление на мрежата или протоколите за управление на нивото.

 

Управление чрез протоколите на съответното ниво(РЕ)

Позволява управлението само на сеансовите връзки между два абоната на мрежата.

 

Управляваща информационна база MIB (Management Information Base)

Съхранява управляващи данни, необходими за функциониране на системата за управление на мрежата. Протоколите за управление осигуряват обмен на данните в мрежата.