Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

OSI МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

 

Платформа за управление на мрежата

 

Комплекс от програми, предназначени за автоматизиране процеса на управление на мрежата.

  • С помощта на тази платформа се осигурява контрол на всички аспекти от функционирането на мрежата - от работата на устройствата и състоянието на кабелите до различни делови процедури.

  • Платформата предоставя на администратора на мрежата възможност за изработване на определена стратегия за управление мрежата и да изпълнява голям брой функции, свързани с управлението на мрежата. 

  • Платформата използва обектно ориентирана архитектура и технологията на информационни хранилища.

  • За работа с мрежата на администратора се предоставят един или няколко терминала, наричани конзоли.  Потребителският интерфейс осигурява на администратора визуална представа за работата на мрежата и нейните компоненти. В този интерфейс се използват тримерна мултипликация и елементи на виртуалната реалност.

  • Всяка платформа използва множество интелектуални агенти, намиращи се във всички основни обекти на мрежата.

Функционална схема за управление на мрежата

 

 

Управлявани обекти  за управление на мрежата

 

 Устройства, системи или информация, които изискват наблюдение или управление.

Примери: маршрутизаториконцентратори, сървъри, хостове, приложни програми и др.

 

             Системи за управление на обектите

Комплекс от специализирани програмни продукти, предназначени за  управление обектите на мрежата. 

 

           Мениджър на управляващите системи

Обобщава информацията от системите за управление.

 

           Потребителски интерфейс

Осигурява възможност за получаване в реално време на съобщения за състоянието на мрежата.

 

              База данни

Съхранява данни за параметрите и състоянието на мрежовите обекти.

 

              Администратор

Човек, устройство или програма, изпълняващи задачи по управление на обекти.

 

Структурата на съвременните системи за управление на мрежата са базирани на използване двойката "мениджър-агенти".  Участниците в процеса на управление се делят на две групи:

 

                     Администратор (мениджър) - управлява процеса. Ролята на мениджъра се изпълнява от програма. Човекът администратор коригира нейните функции

 

                    Агент - помага на администратора. Явява се негов представител в компонентите на системата.

 

Мениджърът използва глобална база данни, а всеки агент - собствена локална база.