Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА УПРАВЛЕНИЕТО  НА МРЕЖАТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА  УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА 

 

 

 

Управление на конфигурациите

Съвкупност от средства, осигуряващи непрекъснато функциониране на службите за взаимодействие на информационната мрежа, в следните направления:

 • Събиране и обработка на сведения за фактическото състояние на мрежата и нейните компоненти.

 • Регистрация на обектите на мрежата и тяхната настройка.

 •  Включване и изключване обекти на мрежата.

 • Приемане на запитвания и издаване на справки за конкретни обекти или група обекти.

 • Присвояване имена на управляваните обекти.

 • Създаване и модификация на отношения между обектите.

 • Промяна състоянието на обектите.

 • Управление производителността и топологията на мрежата.

 • Динамично поддържа  работещата конфигурация.

Управление на отказите

Съвкупност от средства, позволяващи да се откриват, локализират и коригират ненормални ситуации в работата на мрежата. Има за задача да локализира и коригира появила се грешка, което да доведе до нормална работа.

 

Задачата се решава чрез обхождане на обектите, проверка на ситуацията за възникване на грешка и издаване на съобщение за отказ в текстов или графичен режим. Протичат следните процеси:

 • Регистрация на грешката.

 • Приемане и обработка на съобщение за открита грешка.

 • Трасировка на отказите, възникнали  вследствие  на грешката.

 • Изпълнение на последователност от диагностични тестове.

 • Отстраняване на грешката.

 • Фиксират всички откази в специален файл.

Управление на безопасността

Средства, осигуряващи безопасността на данните и ресурсите на мрежата, с цел:

 • Осъществяване на шифриране и управление на ключовете за дешифриране.

 • Регистрация на пароли.

 • Определя правата за достъп  и манипулации с данните

 • Идентификация на потребителите,

 • Обслужване и анализ на файловете за безопасност

 •  Регистрира и проверява събитията, свързани с неправомерен достъп до данните

 • Защита от компютърни вируси и фиксиране случаи  на появата им.  

Управление на трафика

Съвкупност от средства необходими за ефективно и икономично предаване на данни.

 • Осигуряване на безпроблемно доставяне на блоковете данни. 

 • Осъществява проверка на натоварването на каналите и производителността на мрежата. 

 • Управлява опашките, което позволява съкращаване на времето за отговор и избягване на безизходни ситуации.

Управление на отчетите

Съвкупност от средства, събиращи статистическа информация за:

 • Работата на мрежата;

 • Използване на ресурсите и;

 • Определяне цената за използване на мрежата.

Управление ефективността

 • Събира статистически данни за функционирането на ресурсите на мрежата.

 • Отчита промените в състоянието на системата.

 • Подпомага планирането и анализа на използване на ресурсите на мрежата..