Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА УПРАВЛЕНИЕТО  НА МРЕЖАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА УПРАВЛЕНИЕТО  НА МРЕЖАТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА  УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА  

 

 

Процес, осигуряващ функциониране на информационната мрежа.

Управлението  на мрежата следва да се разглежда като множество от функции, които:

  • Се реализират от компютрите на мрежата;

  • Се изпълняват в зависимост от конкретните условия;

  • Правят ефективна и надеждна работата на мрежата;

 

Управлението трябва да осигурява на администраторите на ресурсите на мрежата възможност да планират, организират, наблюдават, управляват и да водят отчет за процесите протичащи в мрежата, както и да осигуряват защита на информацията.

Управлението на мрежата може да се представи като съвкупност от процеси за управление, всеки от които може да бъде съсредоточен в една мрежа или разпределен в няколко мрежи. Управляващите процеси обменят информация помежду си с помощта на протоколи за управление.