Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИТЕ

ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСТНОСТТА

 

 

 

Управлението на мрежите включва голямо множество от функции, методи и средства за изпълнение на ежедневни операции.

 

Цялото многообразие от средства използвани за управление и анализ на компютърните мрежи, може да се раздели в няколко класа:

 

Системи за управление на мрежите (Network Management Systems)

Централизирани програмни системи, които събират данни:

  • За състоянието на възлите и компонентите на мрежата;

  • За трафика, циркулиращ в мрежата;

Системите за управление на мрежите допълнително изпълняват в автоматичен режим следните действия:

  • Включване и изключване на портове  на устройства;

  • Промяна на адресните таблици на мостове, комутатори, маршрутизатири и т.н.;

Средства за управление на системата за управление на мрежата (SystemManagement)

Обекти на управление се явяват:

  • Апаратното и програмно осигуряване на компютрите в мрежата;

  • Комуникационното оборудване.

 

Вградени системи за диагностика и управление  на мрежите (Embeddedsystems)

Тези системи се изпълняват във вид на:

  • Програмно-апаратни модули, вграждани в комуникационното оборудване;

  • Програмни модули, вградени в операционната система.

Те изпълняват функции по:

  • Управление на конкретното комуникационно устройство;

  • SNMP-агенти, доставящи данни за състоянието на устройството.

Анализатори на протоколи (Protocolanalyzers)

Представляват програмни или апаратно-програмни системи, които извършват мониторинг и анализ на трафика в мрежите.

 

Анализаторите на протоколи прихващат и декодират пакети от голямо количество протоколи, използвани в мрежите.

 

Оборудване за диагностика на кабелни системи

Това оборудване най-общо се разделя на четири групи: мрежови монитори, уреди за сертификация на кабелните системи, кабелни скенери и тестери.