Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ПАКЕТИ ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ПАКЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ 

ЕДИНИЦИ ПРЕДАВАНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ И ОБМЕН НА БЛОКОВЕ ДАННИ

ФОРМИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ДАННИ

ПАКЕТИ ДАННИ

 

 

Пакет данни

Основната единица в мрежовите комуникации. Разделянето на данните на пакети ускорява отделните предавания, при което всеки компютър в мрежата получава право на достъп до ресурсите и.

 

                      Характерни особености на пакети данни :

 • Блок данни предаван в мрежата на мрежово ниво..

 • Транспортно средство, пренасящо фрагменти от данни през комуникационната мрежа.

 • Създаденият пакет се премества от мрежово на канално ниво за опаковане в блок данни, наричан кадър.

                              Видове пакети данни

 • Информационни  пакети - пренасят данни на потребителите.

 • Управляващи пакети - съдържат управляваща информация за изпълнение на процедури, благодарение на които е възможен обмена на информационните пакети.

Технологии за предаване на пакети данни

В Интернет се предават отделни, независещи един от друг пакети, наричани дейтаграми.

В мрежите с комутация на пакети се предават последователност от пакети, като получателят ги получава в същата последователност, както ги е изпратил подателя.

 

         Дейтаграма

Пакет, който е независим от другите пакети и се предава през мрежата, без да е известен пътя, по който ще премине. 

 

          Начин на предаване

При формиране на пакета, в него се вписва адреса на получателя. По този адрес във всеки възел за комутация на пакети се осъществява маршрутизация, осигуряваща доставка на пакета до адресанта.

 

         Предимства:

Увеличаване скоростта на предаване на данни, в сравнение с последователното предаване на пакети, чрез осъществяване на мрежови съединения. Комутационните възли осъществяват по-малко операции, тъй като не се налага да създават и управляват съединения.

 

Бърз пакет данни

 • Блок данни предаван в комуникационната мрежа на канално ниво.

 • Осигурява висока пропускателна способност на комуникационните мрежи.

          Характерни особености

 • Използва се основно в магистралните мрежи.

 • Не се обработват от комуникационните възли, а само се ретранслират.

 • Имат малък размер.

 • Обработват се на канално ниво.

         Видове бързи пакети данни

 • Кадри - използват се в ISDN комуникационните мрежи.

 • Клетки - използват се в ATM (асинхронен метод за предаване) комуникационни мрежи.

Кадри

Блок данни, предаван в комуникационната мрежа на канално ниво.

 

         Характерни особености на кадрите

 • Осигуряват взаимодействие между съседни системи в мрежата.

 • Създават се и се използват на канално ниво, но по-битно се предават на физическо ниво.

          Видове кадри

 • Информационни кадри - пренасят данни.

 • Управляващи кадри - пренасят информация, свързана с управлението на мрежата. Структурата им подобна на информационните кадри, но в нея липсват данни.

         Начин на използване

 • За пренасяне на пакети - пакета се опакова в кадър и се предава по мрежата. Преминавайки през комутационните възли, във всеки един от тях пакетът се разопакова и се предава се на мрежово ниво където се опакова в нов кадър. Когато достигне крайния адресант, пакетът от мрежово ниво се пренася на по-горните нива за обработка.

 • Като бързи пакети - кадърът по същество се явява пакет, който се формира на канално ниво. Той преминава през цялата комуникационна мрежа без да се преопако